Trainingsprogramma’s

BFRESP – Ademhaling

Het programma is ontwikkeld om patiënten efficiënt en correct te leren ademhalen. Het programma analyseert de frequentie en amplitude van iemands ademhaling en gebruikt deze waarden om een ideale curve voor die persoon te maken. Het doel is vervolgens om overeenkomstig het op het scherm getoonde ideale ademhalingspatroon te ademhalen.

Toepassing: ontspanningstraining, hypertensie, bronchiale astma, migraine.

BFEDA – EDA ontspanningstraining

Trainingsprogramma voor het systematisch verlagen van iemands huidgeleiding (EDA), met als doel het verbeteren van ontspanning en verminderen van stress. Hoe meer zweet iemand produceert, des te hoger iemands huidgeleiding, een directe indicator voor spanning. Veranderingen in huidgeleiding vinden erg snel plaats. De feedback vindt kan gebeuren met behulp van geanimeerde displays: gezichten (van chagrijnig naar blij), rupsen die vlinders moeten worden, puzzels en plaatjes voor kinderen.

Toepassing: ontspanningstraining en stressreductie

BFKON – Confrontatietraining met series plaatjes
BFVID – Confrontatietraining met video

Confrontatietraining BFKON is gericht op het ongevoelig maken door het gebruik van series plaatjes die gerelateerd zijn aan een fobie. Angst of nervositeit vinden hun weerslag in huidgeleiding. De patiënt leert bewust te worden van zichzelf en de eigen reacties onder controle te krijgen. Bij BFVID worden geen foto`s gebruikt, maar video opnamen. Tip: zowel voor foto`s als video`s geldt dat patiënten eigen materiaal mee mogen nemen.

Toepassingen: fobieën, paniekaanvallen, angststoornissen

BFMUSK – Neuromusculaire revalidatie

De cliënt spant en ontspant de te trainen spieren, waarbij de vorm van de lijn op het scherm moet worden gevolgd. De huidige sterkte van de spier wordt in een calibratiefase vastgesteld. De individuele instellingen zorgen er voor dat de patiënt motiverende feedback krijgt, zelfs als het oorspronkelijke niveau van spierkracht zeer laag is. Het aantal malen dat spieren moeten worden aangespannen, het aantal herhalingen en de pauzes kunnen individueel ingesteld worden, om vooral in eerste sessies de training wat eenvoudiger te maken. Het doel van de training is om meer controle over spieren te krijgen en spiermassa op te bouwen.

Toepassingen: behandelingen na verlammingen, bewegingsstoornissen- en blessures, torticollis, hoofdpijn, incontinentie.

BFEMG – Electromyografie

De vergelijkende waarde training kan verschillen in spanning tussen twee spiergroepen aantonen. Bijvoorbeeld aan beide kanten van de trapezius of de onderrug. Als in een grafiek de beide meetwaarden worden getoond, wordt het trainen een stuk eenvoudiger. Het doel is dan om het verschil in spanning weg te nemen en de pijn weg te nemen.

Er zijn vier verschillende frequentiebereiken (voor langzame en snelle spiervezels) en zeven meetbereiken beschikbaar, zodat u een optimale training voor elke persoon in elke situatie kan bewerkstelligen.
Toepassingen: Cervicaal syndroom, rugpijn, tinnitus, bruxisme.

BFEEG – Electroencephalografie

Het deze neurofeedback optie kunnen de verschillende hersenactiviteiten gemeten worden: Delta, Theta, Alpa, SMR, Beta, High Beta en Gamma. De module heeft twee kanalen (bipolaire of monopolaire meting).

Modulair scherm: met de BFEEG software worden zeven EEG training modules meegeleverd. Met dit type training wordt vooral de optie `threshold value` ingezet. Wanneer een cliënt een bepaald resultaat bereikt, wordt een video getoond als beloning.

2-monitor optie: met het modulaire scherm heeft u ook de mogelijkheid om twee monitoren te gebruiken in de training.

3D evaluatie: de 3D display kan worden gebruikt voor het evalueren van EEG metingen.

Toepassingen:

 • ADS/ADHS: het doel van de training is het reduceren van theta activiteit, terwijl tegelijkertijd de beta en SMR activiteit moeten worden verhoogd.
 • Afhankelijkheidsstoornis (voornamelijk alcoholisme): het doel van de training is het verhogen van de alpha en theta activiteit
 • Angststoornis (voornamelijk post-traumatische stress): het doel van de training is het verhogen van de alpha en theta activiteit
 • Depressie, epilepsie en slaapstoornissen: het doel van de training is het verhogen van de SMR en beta activiteit

Nieuw: BFHRV – Hart ritme variabiliteit (heart rate variability)

Het doel van de HRV training is het bereiken van coherentie tussen ademhaling, hartslag en bloeddruk. Er zijn drie vormen van training beschikbaar.

 • De cliënt kan met behulp van baroreflex training leren ademhalen op een voorgeschreven (en getoonde) frequentie van 6 keer per minuut. Het doel is om geleidelijk ademhaling en hartslag te synchroniseren.
 • Coherentie training levert feedback op ademhalingsbeweging- en frequentie, hartslag, de grootte van de `respiratory sinus arrhythmia` (RSA) en de periodieke schommelingen in arteriële bloeddruk (LF). Hiermee kunt u de drie parameters ademhaling, hartslag en bloeddruk op controleerde wijze synchroniseren (coherentie).
 • Bij de RSA training wordt een ademhalingscurve getoond waarop de actuele ademhaling is te zien. Parallelle feedback van de hartslag ondersteunt de ontwikkeling van de `respiratory sinus arrhythmia`.

BFVASO – Bloedsomloop

Veranderingen in het perifere bloedvolume worden door het vasculaire systeem geregeld. Feedback hierop kan zowel met de temperatuur- als hartslagsensor verkregen worden. De temperatuursensor meet de huidtemperatuur op een extreem punt, zoals de hand. De hartslagsensor meet de `pulse volume` amplitude, het verschil tussen het minimale en maximale bloedvolume binnen één hartcyclus. Een toegenomen pulse amplitude en een toegenomen huidtemperatuur zijn beide indicatoren van een toegenomen ontspanning.

Toepassingen: Raynaud`s disease, migraine, essential hypertension, temperatuurtraining.

BFSTR – Activatie screening (stress test)

De vier fases van de activatie screening:

 1. Ontspanningsfase (baseline) – 3 minuten
 2. Voorbereidingsfase – 1 minuut
 3. Confrontatiefase met stress stimulus visueel en auditief
 4. Ontspanningsfase – 2 minuten

BFSTR is een gestandaardiseerde activatie screening. Alle parameters moeten indien mogelijk gemeten worden. De resultaten zullen laten zien in welke vegetatieve systemen iemand het sterkst reageert. De meest extreme parameters moeten worden geselecteerd voor nader onderzoek. U kunt de BFSTR ook gebruiken om te onderzoeken hoe emotionele processen in de loop van de tijd veranderen en hoe cliënten omgaan met stress.

Toepassingen: stress management, stress-gerelateerde psychosomatische stoornissen, reactie analyse van fysiologische parameters.

BFBEL – Stress test

De stress test is bedoeld om psychofysiologische componenten van reactie te meten. De cliënt beoordeelt vorm, kleur en akoestische begeleiding van objecten. De taak is adaptief en dat levert dus een hoog niveau van continue stress. Op de achtergrond laat u de gewenste parameters meelopen om het effect daarop de kunnen vaststellen.

Toepassingen: stress management, stress-gerelateerde psychosomatische stoornissen, psychfysiologische stressbestendigheid

BFREC – Voice recorder

Hiermee kunt u parallel aan een therapie-sessie (interview of anamnese) iemands stem opnemen. Aan het eind van de sessie kunt u samen met de cliënt bekijken waar in het gesprek een verhoogde nervositeit optreedt. U kunt delen van het gesprek waarbij verhoogde waarden zijn gemeten, opnieuw laten horen.

Toepassingen: psychotherapie, anamnese, interviews, angststoornissen, coaching

BF – Statistics module

Met deze module kunt u de data uit Biofeedback x-pert dieper analyseren. Artefact herkenning, data `smoothing`, berekenen van waarden van delen van de sessie (intervals), voorbereiden van data voor andere statistische programma`s (zoals SPSS). BF is compatibel met alle standaard statistische software.