Cogniplus

CogniPlus is een modern, wetenschappelijk gefundeerd software programma waarmee cognitieve capaciteiten effectief en efficiënt getraind kunnen worden.

CogniPlus gebruikt realistische situaties, waarmee het voor gebruikers eenvoudiger wordt om opgedane progressie toe te passen in het dagelijks leven. Ofwel, de ecologische validiteit van CogniPlus is hoog.

De inhoud van CogniPlus is sterk gelinkt aan het Vienna Test System. Daarmee kunnen diagnose, behandeling en evaluatie eenvoudig worden geïntegreerd.

Probleemspecifieke Training
Bij de ontwikkeling van de traininsgprogramma´s is sterke nadruk gelegd op theoretisch geleide constructie. Even belangrijk waren de bewezen trainbaarheid van de onderliggende capaciteiten en de probleemspecifieke (´deficit-oriented`) trainingsbenadering.

Realistische Inhoud van de Trainingsmodules
Cliënten willen de opgedane vaardigheden vanzelfsprekend toepassen in hun dagelijks leven en ze verwachten bovendien gemotiveerd te worden door het trainingsprogramma. CogniPlus helpt u om aan de verwachtingen van uw cliënten te voldoen. All trainingen vinden plaats in de context van realistische situaties. Deze zijn gemaakt met behulp van ontwerpers van games, die veel dynamische 3-dimensionale graphics hebben gebruikt.

Training voor alle niveaus
In tegenstelling tot wat u gewend bent van eerdere cognitieve trainingsprogramma´s, kan CogniPlus ingezet worden in het totale capaciteitenspectrum. Dit opent de deuren voor gebruik buiten de traditionele revalidatie van patiënten met hersenletsel. CogniPlus kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor het verbeteren van rij-gerelateerde vaardigheden van verkeersovertreders, f voor het verbeteren van het reactievermogen van sporters, of voor het trainen van aandacht bij kinderen met ADHD.

Automatische keuze van moeilijkheidsgraad
CogniPlus is een intelligent, interactief systeem dat het niveau van uw cliënt betrouwbaar detecteert en automatisch het niveau daarop aanpast. Hiermee bent u er van verzekerd dat voldaan wordt aan de belangrijke eis, dat een systeem motiverend moet zijn. Een trainingsprogramma mag niet te moeilijk zijn, maar moet ook voldoende uitdaging hebben.

Zelfstandig trainen
Het gebruik van CogniPlus levert u tijd op. Maak gebruik van de software en laat uw cliënt zelfstandig werken. Echter, we adviseren wel om bij kinderen of kwetsbare personen de voortgang goed in de gaten te houden. Deze groepen kunnen beter onder begeleiding werken.

Testen-Trainen- Evaluatie
De testen uit het Vienna Test System en de trainingen uit CogniPlus zijn aan elkaar gelinkt. De trainingsmodules zijn gebaseerd op dezelfde theoretische modellen als de corresponderende testen. Hiermee heeft u een efficiënt en theoretisch gefundeerde link tussen testen en trainen en de daaruit voortvloeiende analyse van effectiviteit.

Basis software

Met de CogniPlus basis software kunt u eenvoudig trainingssessies voorbereiden en afnemen, cliëntgegevens bijhouden en trainingsresultaten tonen en bekijken.

Er is heel veel tijd geïnvesteerd in de gebruiksvriendelijkheid. Het menu is gestructureerd met een `rechttoe rechtaan` tabbladen systeem. Daardoor kost het weinig tijd om bekend te raken met het programma en is het plezierig om te gebruiken.

CogniPlus basissoftware voorbeeld_Schuhfried_Psychologischtesten.nl

1. Trainingsprogramma`s klaar zetten
Als u CogniPlus opent komt u direct in het hoofdmenu. Voor elke cliënt houdt u de persoonlijke gegevens bij, selecteert u de gewenste trainingsmodule(s) bekijkt u resultaten en noteert uw commentaren indien gewenst.

2. Instructie fase
Elk trainingsprogramma start met een instructiefase. Met eenvoudige instructies wordt verteld wat iemand moet doen.

CogniPlus instructiescherm_Schuhfried_Psychologischtesten.nl

De instructiefase is ook eenvoudig in gebruik voor neglect patiënten en mensen met visuele beperking, omdat het CogniPlus programma ook een half-scherm optie biedt. De tekst kan zowel op de rechter- als linkerkant van het scherm gepresenteerd worden.

3. Oefenfase
Na de instructiefase volgt altijd de oefenfase. Als de response van de cliënt laat zien dat hij of zij de taak nog niet heeft begrepen, zal het systeem de instructie automatisch herhalen. Pas wanneer CogniPlus er van overtuigd is dat de cliënt voldoende begrip heeft van de taak, zal het daadwerkelijke trainingsprogramma beginnen.

4. Trainingsfase
U kunt de CogniPlus programma`s op elk gewenst niveau laten uitvoeren. Als er een nieuw persoon achter de computer zit, zal CogniPlus snel en automatisch iemands niveau vaststellen en zich daaraan aanpassen. Als iemand al eerder met CogniPlus heeft gewerkt, begint een nieuwe sessie op het niveau waar de vorige is geëindigd. Het adaptieve karakter zorgt er voor dat het niveau nooit te hoog og te laag is, ideaal voor de motivatie.

5. Resultaten
CogniPlus presenteert de resultaten of twee verschilende wijzen, de prestatiegrafiek en de gedetailleerde resultaten.

Elke trainingsmodule wordt afgesloten met de prestatiegrafiek, welke een overzicht van de resultaten in de afgelopen sessies geeft. Aan het eind van een sessie kunt u in de gedetailleerde resultaten kijken welke modules uw cliënt die sesie heeft gedaan. Hierin vindt u verder gemiddelde reactietijden, aantallen correct, vertraagd, incorrect en gemist, alles per moeilijkheidsniveau. Aanvullend kunt u een grafiek bekijken waarin elke response gedurende een sessie, in termen van moeilijkheidsniveau, reactietijd en scoring wordt getoond. U kunt ook de prestatie van de laatste sessie vergelijken met eerdere sessies.