Cases

Er zijn op dit moment twee grote studies in Nederland, waarbij CogniPlus op brede schaal wordt ingezet.

1. Hersenstichting, fellow-onderzoek Joke Spikman: Revalidatiebehandeling bij verstoring in het sociale gedrag na traumatisch hersenletsel

Een deel van de patiënten met traumatisch hersenletsel heeft veranderingen in sociaal gedrag waar ze meestal zelf geen goed inzicht in hebben. Vooral anderen merken dat de patiënt emotioneel onverschilliger of meer egocentrisch is, zich minder goed in anderen verplaatst en gedrag laat zien dat ontremd en sociaal niet zo gepast is. Op termijn heeft dit vaak ernstige gevolgen; het verliezen van sociale contacten, relatie- en gezinsproblemen, verlies van werk. Het doel van dit onderzoek is een behandeling te ontwikkelen waarmee patiënten leren beter inzicht te krijgen in hun gedragsveranderingen en vooral leren er beter mee om te gaan. De onderzoeker willen aantonen dat deze behandeling ook daadwerkelijk tot beter sociaal functioneren in het dagelijks leven leidt.

Er neemt een tiental organisaties deel aan de inzet van CogniPlus in dit project, o.a. het UMCG, GGZ Friesland, Beatrixoord en UMC Maastricht. Een compleet overzicht volgt hopelijk snel.
Meer info op www.hersenstichting.nl/onderzoek/resultaten-uit-onderzoek/fellowship.html#spikman

 

2. ReStoRe4Stroke

ReStoRe4stroke is een landelijk onderzoeksprogramma gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven van CVA-patiënten en hun partners.

In Nederland worden elk jaar ongeveer 40.000 mensen voor de eerste keer getroffen door een beroerte. Bovendien krijgen jaarlijks zo’n 7000 mensen voor de tweede keer een beroerte. Zowel voor de patiënt als de naastbetrokkenen is de impact van een beroerte op de kwaliteit van leven groot. Ongeveer 65% van de mensen met een beroerte gaan vanuit de ziekenhuisopname naar huis, waardoor veel zorg op de schouders van de naastbetrokkenen, voornamelijk de partner, terecht komt.
Kwaliteit van leven is een multidimensionaal concept, bestaande uit fysieke, functionele, psychologische en sociale factoren. Problemen in deze factoren worden op dit moment onderschat en onder gediagnosticeerd en er zijn nauwelijks wetenschappelijk onderbouwde behandelingen beschikbaar die op deze problematiek zijn gericht.

Het onderzoeksprogramma ReStoRe4stroke heeft tot doel om kwaliteit van leven na een beroerte te verbeteren. Met de uitkomsten van het onderzoeksprogramma ReStoRe4Stroke verwachten de onderzoekers in 2014 gericht te kunnen adviseren over verbeteringen in de revalidatiebehandeling na een beroerte. Dit zal leiden tot betere resultaten op het gebied van kwaliteit van leven voor mensen die zijn getroffen door een beroerte.

Het onderzoeksprogramma is tot stand gekomen door de inzet van drie organisaties met brede wetenschappelijke expertise op het terrein van de revalidatie na een beroerte. Deze drie organisaties zijn Maastricht University te Maastricht, het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (het onderzoeks- en innovatiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Revalidatiecentrum De Hoogstraat te Utrecht).
Deelnemende partijen met CogniPlus zijn o.a.: UMC St. Radboud (Nijmegen), Adelante (Hoensbroek), Sint Maartenskliniek (Nijmegen), Heliomare (Wijk aan Zee), Het Roessingh (Enschede), Tolbrug (Den Bosch) en Viecuri (Venlo).


Meer info op http://www.restore4stroke.nl/