Nieuw: testset Dementie volgens DSM-5

In de DSM 5 is dementie als neurocognitieve stoornis omschreven en wordt een aantal kenmerken van dementie opgesomd. Nog niet eerder was er een testset die al deze criteria 1-op-1 afdekt. Tot nu, want SCHUHFRIED heeft deze taak inmiddels volbracht!

Na drie jaren intensief werk aan de testset Dementie ligt er een prachtige testbatterij, die uitstekend is gevalideerd en genormeerd. De normering loopt van ongeveer 50 tot en met 90+! Er is bijzonder veel aandacht besteed aan het testen op de computer van deze specifieke doelgroep. Door de goede instructie zijn zelfs mensen van zeer hoge leeftijd in staat de testset te doorlopen.

Op dit moment is de testbatterij alleen nog maar in het Duits voorhanden. Om er ook een Nederlandse versie van te ontwikkelen, zoeken we een wetenschappelijk partner. Samen met een kliniek/UMC/universiteit willen we een geheel Nederlandse testset tot stand brengen, uiteraard met een hernieuwde validatie en normering. Voelt u zich aangesproken, neem gerust contact met ons op!

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter