Digitaal testen beperkt de kans op sociaal-wenselijk antwoorden

Een lastig struikelblok bij de interpretatie van met name (persoonlijkheids) vragenlijsten is de neiging om sociaalwenselijk te antwoorden. Digitaal testen kan u helpen.

Cliënten weten bij het invullen van een reguliere vragenlijst namelijk wat er van ze wordt verwacht en houden daar in de beantwoording rekening mee. Bij selectieprocedures zal dit fenomeen nog vaker optreden dan in de klinische setting. Het risico op sociaal-wenselijk antwoorden van cliënten kan de uitkomst van de test beïnvloeden en verstoren. Hierdoor kan uw onderzoek minder valide zijn. Als psycholoog probeert u uiteraard psychologisch onderzoek zo neutraal en onafhankelijk uit te voeren. Gebruik maken van digitale diagnostiek bij uw psychologische testen kan hier ondersteuning in bieden.

Bij digitale testen wordt steeds vaker intelligentie ingebouwd om sociaal-wenselijk antwoordgedrag te detecteren. Antwoordpatronen als geheel worden onder de loep genomen, antwoorden op bepaalde items worden met elkaar vergeleken en consistentie in antwoorden in een bepaalde schaal. De computer kan sneller en uitgebreider de antwoordpatronen analyseren. Raschhomogene vragenlijsten met complexe algoritmes zijn daarbij het uitgangspunt. Wordt er een opmerkelijk antwoordpatroon gedetecteerd, dan worden de resultaten wel getoond. In dit geval komt er een waarschuwing bij om voorzichtigheid bij de interpretatie te betrachten. Soms is er in de uitvoer een schaal opgenomen voor sociaal-wenselijk antwoorden.

Digitale diagnostiek biedt ook en unieke en nieuwe vorm bij het voorkomen van sociaal wenselijk antwoordgedrag, namelijk de objectieve persoonlijkheidstest. Deze meet persoonlijkheid op een indirecte manier. De testen zien er uit als capaciteitentest, maar zijn feitelijk ‘vermomde’ persoonlijkheidstesten. Cliënten hoeven zichzelf niet te beschrijven, wat deze testen daardoor niet herkenbaar maken als persoonlijkheidstest. Door de manier waarop de computer de items presenteert wordt toch inzicht in persoonlijkheid verkregen, met een kleine kans op ‘faken’.

Digitaal testen bij psychologisch onderzoek lijkt de pen-en-papier testen steeds meer te vervangen. In ons whitepaper belichten we 10 redenen waarom u als psycholoog niet meer om digitale diagnostiek heen kunt. Hierin bespreken we onder andere waarom digitaal testen de kwaliteit van uw testafname naar een hoger niveau brengt en waarom de rol van de psycholoog júist groter wordt door de inzet van digitale diagnostiek.

Whitepaper downloaden

Uw naam (verplicht)

Organisatie

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer

Hou mij op de hoogte van innovaties, trends en ontwikkelingen.

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter