Digitale diagnostiek: hogere standaardisatie van testen

Als psycholoog weet u vast dat een belangrijke eis aan elke psychologische test standaardisatie is. Hoe kan digitale diagnostiek u hierbij ondersteunen?

Afgelopen week hebben wij het gehad over de doorgaans verkorte contactcyclus bij het gebruik van digitaal testen. In dit blog gaan wij verder met een ander voor u herkenbaar onderwerp, het belang van standaardisatie bij psychologisch testen. In de voorbereiding van de test, maar ook tijdens de uitvoering en door de rol van de testleider kunnen kleine variaties ontstaan als een test meerdere malen wordt uitgevoerd. Op wat voor wijze kan digitale diagnostiek deze variatie minimaliseren en de standaardisatie maximaliseren?

Standaardisatie betekent uniformiteit van de procedure in de afname en scoring van de test. Als de scores van verschillende testpersonen vergelijkbaar moeten zijn, moeten de testomstandigheden voor iedereen hetzelfde zijn. In een testsituatie is de enige onafhankelijke variabele vaak het individu dat getest wordt.

De opkomst van digitale diagnostiek bij psychologische testen draagt in hoge mate bij aan standaardisatie. Door digitaal de psychologische test af te nemen krijgt de cliënt aan de start van de test altijd een instructie- en oefenfase. Deze is in alle gevallen identiek ofwel maximaal gestandaardiseerd. Ook wanneer iemand tijdens de oefenfase feedback krijgt, is die altijd hetzelfde en neutraal, in tegenstelling tot het testen met pen-en-papier.

Bij veel digitale testen worden de testitems onafhankelijk van de schermgrootte gepresenteerd. De grootte van het vlak waarbinnen de itempresentatie plaats vindt staat dan vast, alleen de lege ruimte er om heen varieert.

Daarnaast neutraliseert digitale diagnostiek de rol van de testleider. Standaardisatie van testen neemt toe, naarmate de invloed van degene die de test afneemt kleiner wordt. Het blijft natuurlijk wel noodzakelijk dat er duidelijke richtlijnen zijn voor de wijze waarop een test afgenomen moet worden. Feit is dat niet elke testleider op dezelfde manier instructie geeft. Cliënten beginnen daardoor niet op gelijke wijze aan de test en vermindert de standaardisatie van testen.

Een ander voordeel van digitale diagnostiek bij psychologische testen is dat intermenselijke variabelen tussen de testleider en de cliënt geen rol spelen. Het kan voorkomen dat de cliënt geen klik heeft met de testleider. Daarnaast kan de testleider een goede of slechte dag hebben. Een computer is neutraal en kan een cliënt daarom niet beïnvloeden. Ook dit komt de standaardisatie en onafhankelijkheid van testen weer ten goede.

Digitaal testen bij psychologisch onderzoek lijkt de pen-en-papier testen steeds meer te vervangen. In ons whitepaper belichten we 10 redenen waarom u als psycholoog niet meer om digitale diagnostiek heen kunt. Hierin bespreken we onder andere waarom digitaal testen de kwaliteit van uw testafname naar een hoger niveau brengt en waarom de rol van de psycholoog júist groter wordt door de inzet van digitale diagnostiek.

Whitepaper downloaden

Uw naam (verplicht)

Organisatie

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer

Hou mij op de hoogte van innovaties, trends en ontwikkelingen.

Labels:, , ,

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter