Wat is digitale diagnostiek?

Onder digitale diagnostiek of digitaal testen verstaan we alle psychologische testen, die afgenomen worden met computer, laptop, tablet, mobiel of een willekeurig ander elektronisch device. Al rond 400 voor Christus begonnen de Grieken met hun dierfysiognomie. Met een beetje goede wil kunnen we dat beschouwen als de eerste voorloper van de huidige psychologische test.

digitale diagnostiek psychologischtesten.nl

 

“Zij met een groot hoofd zijn opmerkzaam; zie de honden. Zij met een klein hoofd zijn stompzinnig; zie de ezels. Zij met een spits hoofd zijn brutaal en schaamteloos; zie de roofvogels”.

 

 

In het begin van de 20e eeuw werden met Binet en Rosarch de eerste serieuze stappen gezet naar de ontwikkeling van psychologische testen, zoals we die nu kennen. In de jaren ’70 en ’80 verschenen de eerste testen op de PC, eerst onder DOS en later in de Windows omgeving. De laatste 10 jaar zien we een ontwikkeling richting online testen. En vandaag de dag wordt de vraag of psychologische tests ook op mobiel of tablet afgenomen kunnen worden steeds vaker gesteld.

Tot slot verschijnen er ook hybride vormen op de markt. Daarbij wordt testafname via verschillende devices mogelijk, allemaal samengebracht in een door de psycholoog of psychologisch medewerker centraal te bedienen beheeromgeving.

Exacte cijfers over digitale diagnostiek vs. pen-en-papier testen zijn moeilijk te vinden. Wel merken we dat er duidelijke verschillen zijn per sector.  In de arbeids- en organisatiepsychologie (werving en selectie) is de digitale psychologische test behoorlijk ingeburgerd. Ook de verkeerspsychologie maakt veel gebruik van digitale testen. In de meer ‘medische’ setting wordt nog vaker met pen-en-papier gewerkt of met andere testvormen gewerkt. Dat heeft soms ook te maken met de specifieke kenmerken van de doelgroep.

Over de hele linie zien we dat steeds meer psychologen de mogelijkheden van digitale diagnostiek omarmen en de verwachting is dat dit alleen maar toeneemt.