Kortere contactcyclus door digitaal testen: voor- of nadeel?

Met digitaal testen wordt de contactcyclus met cliënten doorgaans korter. In hoeverre is dit een voor- dan wel nadeel voor u als psycholoog?

Wellicht heeft u ons vorige blog al gelezen? Hierin beschrijven we dat digitaal testen bij psychologisch onderzoek de pen-en-papier testen steeds meer lijkt te vervangen. Psychologen lijken verdeeld over deze verandering. Want vertrouwen we de interpretatie van testscores wel toe aan een computer? Toch zijn er genoeg argumenten te noemen waarom u als psycholoog niet meer om digitale diagnostiek heen kunt en dat de kwaliteit van testen hierdoor júist naar een hoger niveau kan worden gebracht. Zo maakt digitaal testen directe terugkoppeling van testuitslagen mogelijk en wordt de contactcyclus tussen cliënt en psycholoog ingekort.

 

Bij psychologisch onderzoek met pen-en-papier zit er altijd een bepaalde periode tussen het afronden van de test en het verwerken tot bruikbare uitslagen. Bij digitaal testen werkt dat anders. Direct nadat een test of testbatterij is beëindigd, verwerkt de computer de gegevens en zijn de testresultaten per direct beschikbaar. Dat heeft als belangrijk voordeel dat de testuitslagen direct kunnen worden teruggekoppeld naar de cliënt. Cliënten vinden dat doorgaans prettig omdat ze vaak nieuwsgierig zijn naar de uitslagen. Op deze wijze krijgen ze direct feedback.

 

Deze snelle terugkoppeling heeft ook een praktisch voordeel. De cliënt hoeft namelijk niet opnieuw een afspraak te maken om de resultaten met u te bespreken. Dit bespaart zowel de cliënt als u veel tijd. In sommige gevallen zijn opvallende testuitslagen aanleiding om op onderdelen dieper in te zoomen. Ook kan het nodig zijn een testonderdeel opnieuw te doen. Dat kan dan meteen na afloop van de test plaatsvinden. Al met al wordt de contactcyclus tussen psycholoog en cliënt ingekort.

 

Omdat de resultaten direct voorhanden zijn is het eenvoudig om de cliënt een klein rapport mee naar huis te geven. Niet iedereen is op zijn gemak in de testsetting en neemt daarom niet altijd alle informatie goed op. Het kan in die gevallen wenselijk zijn om een goed leesbaar rapport mee te geven, wat met pen-en-papier testen niet mogelijk is.

 

In ons whitepaper belichten we nog 9 andere argumenten waarom u als psycholoog niet meer om digitale diagnostiek heen kunt. Hierin bespreken we onder andere waarom digitaal testen de kwaliteit van uw testafname naar een hoger niveau brengt en waarom de rol van de psycholoog alleen maar groter wordt door de inzet van digitale diagnostiek.

 

Whitepaper downloaden

Uw naam (verplicht)

Organisatie

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer

Hou mij op de hoogte van innovaties, trends en ontwikkelingen.

Labels:,

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter