Meertaligheid van testen vergroot correcte testuitslag

Bij psychologisch testen doet u er als psycholoog alles aan om uw test zo goed en neutraal mogelijk uit te voeren om zo de score zo min mogelijk te beïnvloeden.

Binnen dit vijfde blog kijken we naar de voordelen die meertaligheid van testen kan bieden voor u als testleider, maar vooral ook voor de cliënt. Een cliënt moet de instructie van een test goed begrijpen om de test op correcte wijze af te kunnen nemen. Daarnaast is taal een belangrijk aspect om de test goed te kunnen afnemen. Een cliënt kan het beste de test afnemen in de moedertaal. Meertaligheid van testen wordt de laatste jaren steeds belangrijker. Omdat Nederland steeds diverser wordt en het aantal mensen met een andere moedertaal toeneemt kan dit wel eens een uitdaging zijn.

Reguliere pen-en-papier testen zijn doorgaans uitsluitend voorhanden in het Nederlands. Zeker voor de verbale testen is het niet aan te raden om anderstaligen in een voor hen minder bekende taal te testen. Dit geeft een vertekend beeld van de testuitslag. Je meet niet wat je wilt meten. Bij non-verbale testen is dat probleem minder groot.

Digitale testen maakt het wél mogelijk om een taalswitch te maken voor testafnames. Bij het invoeren van de persoonsgegevens kan de moedertaal opgegeven worden. De test wordt automatisch in de moedertaal gepresenteerd zodra deze gestart wordt. Vanzelfsprekend is niet elke denkbare taal voor elke test voorhanden. Hoe algemener de taal, des te groter de kans dat een test ook in die taal beschikbaar is. Digitaal testen vergroot wel enorm de kans dat er meer testen kunnen worden afgenomen in de moedertaal van de desbetreffende cliënt, en om zo een representatief beeld te krijgen van de testuitslag.

Naast de cliënt kan ook de testleider gebruik maken van de meertaligheid van testen. Niet alleen bij de testafname, maar binnen het hele testproces. Dat maakt een correcte interpretatie van de testresultaten eenvoudiger. In landen waar meerdere voertalen voorkomen kan dat een groot voordeel zijn.

Digitaal testen bij psychologisch onderzoek lijkt de pen-en-papier testen steeds meer te vervangen. In ons whitepaper belichten we 10 redenen waarom u als psycholoog niet meer om digitale diagnostiek heen kunt. Hierin bespreken we onder andere waarom digitaal testen de kwaliteit van uw testafname naar een hoger niveau brengt en waarom de rol van de psycholoog júist groter wordt door de inzet van digitale diagnostiek.

Whitepaper downloaden

Uw naam (verplicht)

Organisatie

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer

Hou mij op de hoogte van innovaties, trends en ontwikkelingen.

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter