Nieuwe scoringsmogelijkheden door digitale diagnostiek

Bij pen-en-papier testen van psychologisch onderzoek vindt na afloop van de test vaak de verwerking van de ruwe scores plaats. Soms is dat een kwestie van goede of foute antwoorden tellen. In andere gevallen worden antwoorden overgenomen op een scoringsformulier of ingevuld in een sjabloon. In alle gevallen is dit mensenwerk, en mensen maken af en toe (helaas) fouten. En niet correcte testuitslagen kunnen vervelende consequenties hebben. Digitale diagnostiek kan hierin ondersteunen.

Het vijfde blog uit onze reeks gaat dieper in op de scoringsmogelijkheden die digitale diagnostiek biedt. In het verlengde van de verhoogde standaardisatie, kan digitale diagnostiek ook de kans op foute scoring wegnemen. Los van het foutloze karakter biedt digitaal scoren een groot scala aan mogelijkheden. Zodra de ruwe scores vastliggen kan de computer op vrijwel ongelimiteerde wijze uitvoer genereren. Om te beginnen kunnen scores overzichtelijker gepresenteerd worden, denk aan helder vormgegeven grafieken, tabellen en diagrammen.

Digitale diagnostiek maakt het mogelijk om diepgaandere analyse van de resultaten te realiseren. Bij reactietijdmeting kan het verloop van de snelheid van reageren worden getoond. Ook de standaarddeviatie van de reacties kan worden weergegeven. Hierdoor wordt duidelijk of iemand constant of onregelmatig antwoordt. Bij reactietijdmeting wordt bovendien onderscheid gemaakt tussen decisie- en motorische tijd. Bij complexe taken moet gereageerd worden op verschillende soorten stimuli. De uitvoer toont of eventuele fouten of omissies vooral auditief of visueel van aard zijn.

Andere voorbeelden van nieuwe scoringsmogelijkheden zijn door middel van digitaal testen zijn: snelheid/nauwkeurigheidsdiagrammen, profielclassificatie, profielanalyse en schermkwadrant scores bij visuele taken. Digitaal scoren zorgt er bovendien voor dat in de uitvoer gemakkelijk de scores tegen verschillende normgroepen afgezet kunnen worden. Niet alleen normgroepen van andere samenstelling, maar ook binnen één en dezelfde normgroep alleen tegen eigen geslacht, opleiding of leeftijd.

Omdat iedere response van de testpersoon wordt geregistreerd bij digitaal scoren, is analyse tot op itemniveau mogelijk. Bij onderzoek kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om verder in te zoomen op de uitwerking van de verschillende items. Ook op individueel niveau is het soms zinvol een diepgaande analyse te kunnen doen. Bij de Tower of Londen test registreert het systeem exact hoe de testpersoon de opgave probeert op te lossen. Dit is met een reguliere observatie vaak moeilijk te zien.

Een niet onbelangrijk punt tot besluit: bij afname van een testbatterij, is de computer in staat om te rekenen met scores op de verschillende testonderdelen. Dat kan met eenvoudige wegingsfactoren, maar ook statistisch complexe technieken als neurale netwerken. Daarmee kan een cliënt binnen een seconde op basis van een gehele testbatterij een classificatie krijgen, bijvoorbeeld fitness-to-drive.

Digitaal testen bij psychologisch onderzoek lijkt de pen-en-papier testen steeds meer te vervangen. In ons whitepaper belichten we 10 redenen waarom u als psycholoog niet meer om digitale diagnostiek heen kunt. Hierin bespreken we onder andere waarom digitaal testen de kwaliteit van uw testafname naar een hoger niveau brengt en waarom de rol van de psycholoog júist groter wordt door de inzet van digitale diagnostiek.

Whitepaper downloaden

Uw naam (verplicht)

Organisatie

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer

Hou mij op de hoogte van innovaties, trends en ontwikkelingen.

Labels:,

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter