Science Plus Group neemt deel in ontwikkelen Functional Fitness Monitor

Het project valt binnen het programma ‘Fit4Sustainable Employability’ van de Hanzehogeschool Groningen.

Het project Functional Fitness Monitor heeft uit het Innovatief Actieprogramma Groningen 4 (IAG-4) van de Provincie Groningen een subsidie ontvangen van 50% van het totale projectbedrag van 279.000 euro. Het doel van het project is om een geïntegreerd meet-, feedback- en begeleidingspakket te ontwikkelen, waarmee de fitheid van mensen met een fysiek zwaar beroep kan worden bevorderd. In de experimentele fase wordt een monitor ontwikkeld voor de brandweer (Veiligheidsregio Groningen), waarna het na eventuele aanpassingen ook voor andere beroepsgroepen kan worden ingezet.

Labels:, ,

Trackback van jouw site.

redactie

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Laat een reactie achter