Vienna Test System

Het Vienna Test System (VTS) is wereldwijd marktleider op het gebied van computerondersteunde psychodiagnostiek. Het Vienna Test System biedt een grote hoeveelheid testen voor onder andere neuropsychologie, verkeer, HRM en sport.

Voorbeeld Vienna Test System_Schuhfried_Psychologischtesten.nl

Als u voor het Vienna Test System kiest, gaat u werken met een zeer innovatief en kwalitatief hoogwaardig systeem! De VTS basis software biedt veel mogelijkheden, we zetten er een aantal op een rij.

Kies uw eigen test, testset of testbatterij
Het VTS biedt de mogelijkheid om zowel losse testen, als ook testsets en testbatterijen af te nemen. Een testset is een door de uitgever geselecteerde serie testen, die als geheel is genormeerd en gevalideerd, bijvoorbeeld een fitness-to-drive instrument met meerdere onderdelen. Een testbatterij stelt u zelf samen, op basis van uw eigen testbehoefte. Met een paar muisklikken is dat voor elkaar.

U bent volledig autonoom in de keuze van uw testmateriaal. U zit dus nooit vast aan compleet programma, waarvan u slechts onderdelen gebruikt. Mocht u met het VTS aan de slag willen, dan kiest u uitsluitend die testen die u nodig heeft. Niet meer, niet minder.

Testafname in de praktijk
Het testen in het Vienna Test System begint altijd met (1) invoer van de persoonsgegevens en vervolgens de (2) keuze van de test, testset of testbatterij. Daarna start (3) het testen.

Een test begint altijd met een instructiefase, een oefenfase en de daadwerkelijke testfase. Het Vienna Test System stelt in de oefenfase vast of een testpersoon de taak begrepen heeft. Zo niet, dan gaat het systeem `op slot` en moet de testleider assisteren.

De testpersoon werkt zelfstandig de test af. Bij een testbatterij volgen de testen elkaar in de opgegeven volgorde op, al dan niet onderbroken door pauzes.

Kijk ook even op YouTube voor meer uitleg.

Testresultaten
Het Vienna Test Systeem scoort de testen volledig automatisch. De resultaten kunnen direct op het scherm getoond worden, maar dat kan ook op een later tijdstip. Elk afzonderlijk testresultaat wordt opgeslagen en kan ook als PDF worden bewaard en uiteraard worden geprint. U kunt losse testuitslagen bekijken, maar ook testsets of testbatterijen in zijn geheel.

De testleider kan zelf instellen welke normgroep als vergelijking dient en welk soort uitvoer getoond moet worden (tabellen, profielen, protocollen etc.).

De resultatentabel toont ruwe scores en bijbehorende normen. De normen zijn al dan niet uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. In de meeste gevallen worden T-scores en/of Z-scores gepresenteerd, soms ook IQ-scores (bij intelligentietesten). Het gekleurde profieldiagram laat in één oogopslag zien of een score als normaal is te betitelen of (sterk) afwijkt van het gemiddelde.

Voorbeeld COGBAT_Vienna Test System _Schuhfried_Psychologischtesten.nl

Voorbeeld COGBAT test

Automatische Rapportage in Microsoft Word
Het Vienna Test System beschikt over de mogelijkheid om met één druk op de knop de testuitslagen te integreren in een door uzelf vooraf ingesteld rapportsjabloon. Dit rapport kan worden bewerkt, geprint of opgeslagen in Microsoft Word®.

Data export/import
Alle scores kunnen worden geëxporteerd naar standaard software. Het VTS heeft een naadloze integratie met SPSS. Alle scores zijn ook standaard als ASCII beschikbaar.

Normtabellen
Voor elke geïnstalleerde test worden de ruwe scores op alle testvariabelen omgezet in percentielscores en T-scores (of naar de standaardnorm voor een bepaalde test, zoals een Z-score of een stanine). U kunt eenvoudig alle normtabellen van elke test in het systeem opvragen. De steekproefomvang en leeftijdsopbouw worden samen met de verdeling naar geslacht en opleiding getoond.

Vrije velden in testpersonen database
De testpersonen database bevat een aantal standaardvelden, namelijk voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, opleiding, scoring code en voorkeurstaal. U kunt deze velden zelf naar eigen inzicht uitbreiden met een aantal al aanwezige opties als straat, huwelijkse staat, beroep etc. Daarnaast kunt u ook nog geheel vrije velden toevoegen, bijvoorbeeld voor een patiëntnummer of wat u maar wenst.

Handleidingen
Elke test of testset heeft een eigen handleiding. Deze zijn allemaal aanwezig binnen het systeem als PDF. In de handleiding vindt u onder andere informatie over de achtergrond van een test, theoretische achtergrond, testvormen, betrouwbaarheid, validiteit, normering, interpretatie, referenties en meer.

Taalkeuze
De Vienna Test System basis software is in een groot aantal talen beschikbaar, deze kunt u zelf instellen maar zal standaard op Nederlands staan. De individuele testen zijn zelfs in maar liefst 27 talen af te nemen. Bij het invoeren van de testpersoon kiest u de moedertaal van betreffende persoon. Het systeem kiest dan automatisch deze taal bij de testafname.

Uw eigen testmateriaal in het Vienna Test System
Met de Test Generator kunt u snel en eenvoudig uw eigen testen opnemen in het Vienna Test System. U heeft hiervoor geen enkele programmeerkennis nodig. U voert de items van een test in, geeft op hoe de ruwe score moet worden berekend en voert uw normtabel(len) in. Daarna kunt u de test met een druk op de knop binnen halen in het Vienna Test System. Daarna is uw eigen test één van de testen in het systeem. De Test Generator zal naar verwachting medio 2016 beschikbaar zijn. Let op: u mag niet ongevraagd testen in het Vienna Test System zetten, waarvan de rechten door andere testuitgevers worden beheerd.

Eigen normen invoeren
Als u van bestaande testen in het VTS inmiddels veel data heeft verzameld, dan kan de wens tot het gebruik van een eigen normgroep ontstaan. Wij helpen u graag bij het creëren en in het systeem zetten van uw eigen normgroep, zodat u die vanaf dat moment kunt gaan gebruiken.

Ranking
De ranking module maakt het mogelijk om testpersonen onderling te vergelijken. Deze toepassing vindt veelal plaats bij (voor)selectie van grote groepen kandidaten voor een bepaalde functie. In het Vienna Test System kunt u een gewenst profiel opstellen met verschillende weegfactoren per testvariabele. Het systeem geeft vervolgens na afloop van het testen aan in hoeverre kandidaten passen in het profiel, uitgedrukt in een score met als maximum 1000.

Vienna Test System Integratie Service
In de praktijk is gebleken dat bepaalde organisaties de wens hebben om een testsysteem te integreren in een bestaande IT-infrastructuur. Dat kan bijvoorbeeld een al aanwezige testportal zijn, maar ook patiëntensystemen (bijvoorbeeld in een ziekenhuis). Speciaal voor dit doel bieden wij u onze Integratie Service. Samen met u zorgen we voor een naadloze aansluiting op uw IT-omgeving.

Vienna Test System Help
Het Vienna Test System beschikt over uitgebreide, contextgevoelige helpfiles.