Beschikbare testen

Intelligentie algemeen

 • SMART – werk specifieke intelligentie
 • INSBAT – intelligentietest (adaptief)
 • INSSV – intelligentietest verkort (adaptief)
 • IBF – intelligentietest

Intelligentie specifiek

 • SMART – werk specifieke intelligentie
 • 3D – ruimtelijk voorstellingsvermogen
 • A3DW – ruimtelijk voorstellingsvermogen
 • PST – ruimtelijk inzicht (piloten)
 • AMT – logisch redeneren
 • APM Raven – logisch redeneren (moeilijke versie)
 • CPM Raven – logisch redeneren (eenvoudige versie)
 • SPM Raven – logisch redeneren (normale versie)
 • HCTA – kritisch denken

Aandacht

 • WAFW – basis aandachtsfuncties
 • WAFA – alertheid
 • WAFV – volgehouden aandacht en vigilantie
 • WAFR – ruimtelijke aandacht
 • WAFG – verdeelde aandacht
 • WAFS – selectieve aandacht
 • WAFF – gefocuste aandacht
 • DAUF – volgehouden aandacht
 • VIGIL – vigilantie
 • COG – concentratie ​
 • SIGNAL – signaaldetectie

Geheugen

 • CORSI – korte termijn werkgeheugen ruimtelijk
 • NBN – korte termijn werkgeheugen figuurlijk
 • NBV – korte termijn werkgeheugen verbaal
 • FGT – expliciet lange termijn geheugen figuurlijk
 • NVLT – non-verbale leer test
 • VISGED – visueel geheugen
 • FVW – lange termijn geheugen figuurlijk en verbaal

Executieve taken

 • Tower of London F – planningsvaardigheid ​
 • Trail Making Test – cognitieve flexibiliteit ​
 • SWITCH – taak switching
 • STROOP – interferentie
 • INHIB – response inhibitie ​
 • PERSEV – perseveratie
 • 5POINT – figuurlijke vlotheid

Motorische vaardigheden

 • 2HAND – oog-hand coördinatie
 • SMK – sensomotorische coördinatie
 • MLS – fijne motoriek

Reactievermogen

 • RT – reactievermogen simpel en keuzereactie
 • DT – reactievermogen onder druk

Capaciteiten en andere vaardigheden

 • DAKT – snelheid en accuraatheid van werken
 • PP – perifeer zicht
 • ATAVT – overzicht krijgen in het verkeer ​
 • LVT – visueel waarnemingsvermogen ​
 • ZBA – tijd/beweging anticipatie ​
 • ELST – kennis van Engelse taal
 • SIMKAP: multitasking ​​
 • MTA: technisch inzicht

Persoonlijkheid algemeen

 • B5PS – Big Five persoonlijkheid én persoonlijkheid in werksituaties
 • BFSI – Big Five persoonlijkheid
 • EPP6 – Eysenck persoonlijkheid
 • IPS – persoonlijkheid in situaties

Persoonlijkheid specifiek

 • B5PS – Big Five persoonlijkheid én persoonlijkheid in werksituaties
 • AVEM – stress & burnout ​​
 • OLMT – prestatie-motivatie
 • AHA – frustratiebestendigheid
 • MOI – interesses
 • SKASUK – klantgerichtheid
 • MMG – motivatie
 • RISIKO – risicobereidheid
 • SBUSB – subjectieve stress
 • FLEI – subjectief mentaal welbevinden
 • FBS – suïcide risico
 • ATV – alcoholisme risico

Persoonlijkheidstests verkeer

 • VIP – agressie, abnormaal gedrag
 • IVPE – mentale stabiliteit, zelf-controle, verantwoordelijkheidsgevoel
 • WRBTV – risicobereidheid verkeer