VTS Verkeerspsychologie

Het Vienna Test System is dé internationale standaard voor de beoordeling van rijgeschiktheid, ook wel fitness-to-drive. Het Vienna Test System wordt in de verkeerspsychologie wereldwijd op meer dan 1350 locaties gebruikt voor dit specifieke doel. In 17 landen, waaronder Nederland, is het Vienna Test System vanuit de overheid officieel aangemerkt voor gebruik in de wettelijke context.

Voorbeelden van gebruik verkeerspsychologie
  • Periodieke wettelijke keuringen van machinisten, hoofdconducteurs, tram- en metrobestuurders
  • Werving en selectie van professionele bestuurders (bijv. taxichauffeurs, bestuurders van voertuigen van hulpdiensten, buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, rijinstructeurs etc.)
  • Testen van bestuurders met veronderstelde cognitieve of fysieke beperkingen (bijvoorbeeld na een neurologische ziekte, als gevolg van ouderdom of andere mogelijke geestelijke aandoeningen)
  • Testen van chauffeurs die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige verkeersovertredingen

verkeerspsychologie RET GVB QBUZZ HTM_psychologischtesten.nl

SCHUHFRIED en verkeerstesten
  • Geen enkel ander bedrijf ter wereld heeft meer ervaring met het beoordelen van de rijgeschiktheid dan SCHUHFRIED, met zijn lange geschiedenis van expertise op dit gebied
  • Milliseconde nauwkeurige meting, hoge betrouwbaarheid, uitstekende randapparatuur
  • Validatie in de verkeerspsychologische context van alle tests in het Vienna Test System Verkeer
  • Wetenschappelijk gevalideerde testen, steeds vernieuwd met lopend onderzoek
  • Fitness-to-drive testsets zijn in zijn geheel genormeerd en gevalideerd