VTS Verkeerspsychologie beschikbare testsets

Onderstaand vindt u een overzicht van de in VTS Verkeerspsychologie beschikbare testsets. Deze testen worden in de in de verkeerspsychologie veel gebruikt.

VTS Traffic kent drie gestandaardiseerde en gevalideerde testsets: DRIVESC (Screening), DRIVESTA (Standard) en DRIVEPLS (Plus), die worden ingezet om relevante capaciteiten op het gebied van verkeerspsychologie te meten. Daarnaast bieden we een testset PERSROAD voor het meten van verkeersgerelateerde persoonlijkheidstesten.

verkeerspsychologie beschikbare testsets psychologischtesten.nl

DRIVESC – fitness to drive screening
 • DT: reactievermogen onder druk
 • RT: reactievermogen en motorische snelheid
 • ATAVT: overzicht krijgen in het verkeer

Duur: 26 minuten.

DRIVESTA – fitness to drive standard
 • DT: reactievermogen onder druk
 • RT: reactievermogen en motorische snelheid
 • ATAVT: overzicht krijgen in het verkeer
 • AMT: logisch redeneren
 • COG: concentratie

Duur: 55 minuten.

De Standard test batterij heeft een validiteitscoefficient van 0.68 en een classificatiegraad van 80%.

DRIVEPLS – fitness to drive plus
 • DT: reactievermogen onder druk
 • RT: reactievermogen en motorische snelheid
 • ATAVT: overzicht krijgen in het verkeer
 • AMT: logisch redeneren
 • COG: concentratie
 • PP: perifeer zicht

Duur: 70 minuten.

De PLUS test batterij heeft een validiteitscoefficient van 0.78 en een classificatiegraad van 86%.

Wat maakt de fitness-to-drive testsets zo onderscheidend? De testsets zijn allemaal als geheel gevalideerd. Naast de scores op de individuele testen, berekent het systeem ook een zeer valide `overall score` van iemands rijgeschiktheid. Een testpersoon wordt geclassificeerd als (1) rijgeschikt, (2) rijgeschikt na compensatie, (3) nader onderzoek noodzakelijk, (4) niet rijgeschikt na compensatie of (5) niet rijgeschikt. Omdat het VTS Traffic gebruik maakt van neurale netwerk techniek, blijkt na studie de juistheid van classificatie zeer hoog.

PERSROAD – verkeersgerelateerde persoonlijkheidskenmerken
 • VIP – agressie, abnormaal gedrag
 • IVPE – mentale stabiliteit, zelf-controle, verantwoordelijkheidsgevoel
 • WRBTV – risicobereidheid verkeer
SAROAD – veiligheidsonderzoek professionele chauffeurs
 • DT: reactievermogen onder druk
 • RT: reactievermogen en motorische snelheid
 • ATAVT: overzicht krijgen in het verkeer
 • AMT: logisch redeneren
 • COG: concentratie

Duur: 55 minuten


SARAIL – veiligheidsonderzoek treinmachinisten
 • COG: concentratie
 • WAFV: vigilantie
 • VISGED: geheugen
 • INSSV: logisch redeneren, verbale kwaliteiten
 • DT: reactievermogen onder druk
 • RT: reactievermogen
 • LVT: visueel waarnemingsvermogen
 • 2HAND: oog-hand co√∂rdinatie
 • BFSI: big five test met emotionele stabiliteit, extraversie, nauwgezetheid, openheid en vriendelijkheid

Duur: 187 minuten


SAAIR – veiligheidsonderzoek luchtvaart
 • SIGNAL: gefocuste aandacht
 • VIGIL: vigilantie
 • INSBAT: logisch redeneren, numerieke vaardigheden
 • PST: ruimtelijke voorstellingsvermogen piloten
 • VISGED: geheugen
 • DT: reactievermogen onder druk
 • SMK: sensomotorische co√∂rdinatie

Duur: 111 minuten